Kolejne szkolenia w ramach naszego cyklu szkoleń z praw konsumentów, odbyły się w Sejnach i Czartajewie.

15 maja byliśmy gośćmi Uniwerstetu Trzeciego Wieku w Sejnach, a 4 czerwca – Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Młodszym i starszym uczestnikom szkoleń przekazaliśmy wiedzę obejmującą zagadnienia takiej jak:

  • zadania Inspekcji Handlowej w obszarze ochrony praw konsumenta,
  • prawa konsumenta w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta,
  • prawa konsumenta w przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • instruktaż – jak uniknąć problemów w przypadku otrzymania zaproszenia na tzw. pokazy sprzętu, badania wzroku itp.,
  • warunki odstąpienia od umowy.

Duży akcent położyliśmy na kwestię świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w formach sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, jakim jest sprzedaż produktów (np. garnków, wyrobów medycznych) na tzw. “pokazach”.

Następne szkolenia odbędą się w Hajnówce, Zambrowie i Ciechanowcu.

Post Navigation