Prezes UOKiK zobowiązał spółkę Zalando do właściwego informowania klientów o ich prawach podczas korzystania z platformy zakupowej. Konsumenci muszą wiedzieć od kogo i na jakich zasadach kupują towary jeszcze przed kliknięciem „przejdź do kasy”. Dodatkowo platforma ma przyznać konsumentom po 40 zł do wykorzystania w określony sposób na zalando.pl.

Czytaj więcej →

Spłaciłeś pożyczkę przed terminem? Masz prawo do zwrotu części prowizji i innych opłat. Prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki LoanMe, która nie zwracała konsumentom należnych kosztów i wprowadzała w błąd odnośnie do swoich obowiązków w tym zakresie. Przedsiębiorca stosował także praktykę polegającą na rolowaniu pożyczek, przez co konsumenci ponosili bardzo wysokie pozaodsetkowe koszty kredytu.

Czytaj więcej →

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 2,59 proc. skontrolowanych próbek paliw ciekłych – prawie dwa razy więcej, niż w 2022 r. Czy Twoja stacja sprzedaje paliwo spełniające normy, sprawdzisz na mapie paliw na stronie internetowej UOKiK i w korzystającej z danych Urzędu w aplikacji nawigacyjnej Yanosik.

Czytaj więcej →

PayPal Europe stosuje niedozwolone postanowienia – uznał Prezes UOKiK w najnowszej decyzji. Bardzo ogólny katalog działań zabronionych i dotkliwe sankcje dla użytkowników, w tym finansowe, za złamanie warunków umowy – to tylko część zakwestionowanych postanowień. Za tak poważne naruszenia na spółkę została nałożona kara ponad 106 mln zł.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK postawił zarzuty liniom lotniczym Enter Air, które wprowadzają konsumentów w błąd, a przez to mogą naruszać ich zbiorowe interesy. Nieodpowiadanie na reklamacje w terminie 14 dni w przypadku zagubienia bagażu lub jego uszkodzenia czy zaniżanie odszkodowania za opóźnienie lotu – to część kwestionowanych praktyk. Podstawą podjęcia działań były sygnały od poszkodowanych podróżnych.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwego porozumienia ograniczającego konkurencję. Garmin Polska, przedstawiciel producenta m.in. smartwatchów, mógł zawrzeć zmowę cenową z dystrybutorami swoich produktów. W tej sprawie odbyło się również przeszukanie w siedzibach czterech podmiotów. Trwa analiza zebranego materiału dowodowego.

Czytaj więcej →