Kierownictwo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku:
Bogdan Janusz Dobrzyński

Tel./faks: 85 742 80 52
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Inspektoratu w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:00

Dyrektor Delegatury w Łomży:
Mariusz Jasiński

Tel. 86 216 51 54
Faks: 86 216 72 55
lomza@bialystok.wiih.gov.pl

Dyrektor Delegatury w Suwałkach:
Małgorzata Dyczewska-Siwek

Tel. 87 566 48 37
Faks: 87 566 47 21
suwalki@bialystok.wiih.gov.pl

Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku i Kontroli Paliw:
Aneta Fiedoruk

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 561
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług:
Urszula Wojtulewicz

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 571
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego:
Leszek Mironiuk

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 521
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Główny Księgowy:
Katarzyna Rutkowska

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 541
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl