Dotyczy: sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego 

W dniu 10.06.2024 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 27.05.2024 r. na:

  1. Stronie Inspektoratu: https://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-6-2024-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego/
  2. Tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta zakupu ww. składników rzeczowych majątku ruchomego.

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Bogdan Janusz Dobrzyński

Post Navigation