Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności WIIH w Białymstoku za lata 2019-2020 w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Sprawozdanie z działalności WIIH w Białymstoku za rok 2020 w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2022

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2021

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2020

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2023 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2020 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2013 r.