Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Handlową sprawdziliśmy ponad 23 tys. sztuk grilli tradycyjnych. Aż 81 proc. zakwestionowaliśmy, głównie ze względu na błędy w oznakowaniu. W laboratorium przetestowaliśmy 9 modeli – 5 nie przeszło kontroli. Nieprawidłowości mogłyby spowodować poparzenia! Efekt wspólnych działań: prawie 21 tys. niespełniających wymagań produktów nie trafiło na polski rynek.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Bora BI 67240 (rok produkcji 2004), ogłoszony w dniu 5 września 2023 r. został rozstrzygnięty.

Czytaj więcej →

Sprawdziliśmy oznakowanie 9 modeli barierek ochronnych dla dzieci – w 3 były nieprawidłowości. Testów w laboratorium nie przeszedł 1 model z 7 przebadanych – szczeliny i otwory groziły zaklinowaniem się dziecka. Wybierasz i instalujesz barierkę? Dobierz ją do rozmiaru otworu, w którym ma być zamontowana. Nie modyfikuj samodzielnie konstrukcji! Zapoznaj się uważnie z instrukcją użytkowania.

Czytaj więcej →

Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową i Inspekcją Handlową sprawdziliśmy prawie pół miliona par okularów przeciwsłonecznych. Aż 95 proc. nie spełniło wymagań formalnych lub miało błędy w oznakowaniu. W laboratorium przetestowaliśmy 15 modeli – 4 zakwestionowaliśmy. Efekt wspólnych działań – 465 tys. sztuk okularów przeciwsłonecznych nie trafiło na polski rynek.

Czytaj więcej →

Sprawdziliśmy rowerki, hulajnogi oraz akumulatorowe samochody i motorki dla dzieci. Testowaliśmy wytrzymałość, odporność na wstrząsy i zderzenia. Mierzyliśmy maksymalną prędkość i badaliśmy mechanizmy blokujące. Zakwestionowaliśmy 23 zabawki na 40 skontrolowanych. Głównie ze względu na błędy w oznakowaniu i wadliwe konstrukcje.

Czytaj więcej →

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Suwałkach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 121710).

Czytaj więcej →