Porady konsumenckie

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku konsumenci mogą otrzymać poradę w sprawie dotyczącej sprzedaży, usług, wady towaru, składania reklamacji, korzystania z gwarancji i innych praw konsumenta, a także działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej.

Porada nie może dotyczyć spraw wyłączonych z działalności Inspekcji Handlowej:

 • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości;
 • przedsiębiorców wytwarzających energię elektryczną lub ciepło, lub prowadzących hurtowy lub detaliczny handel energią elektryczną, paliwami gazowymi lub ciepłem;
 • przedsiębiorców produkujących paliwa;
 • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej;
 • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej;
 • usług pocztowych i telekomunikacyjnych;
 • usług pośrednictwa finansowego;
 • usług informatycznych;
 • usług naukowo-badawczych;
 • usług w zakresie edukacji;
 • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
 • nawozów i środków wspomagających uprawę roślin.

Poradę można otrzymać w następujący sposób:

1) osobiście: w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U pokój nr 1 (Wydział Prawno-Organizacyjny i Ochrony Konsumentów), a także w delegaturach: w Łomży (ul. Księcia Janusza I/1) i Suwałkach (ul. Noniewicza 91),

poniedziałek w godzinach od 8:00 do 17:00
wtorek – piątek w godzinach od 7:30 do 15:30

2) telefonicznie: pod numerem 85 742 80 52 (Białystok), 86 216 51 54 (Łomża), 87 566 48 37 (Suwałki).

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl