W dniach 7, 11 i 12 czerwca, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, przeprowadził kolejne i jednocześnie ostatnie w ramach cyklu, szkolenia w ramach akcji edukacyjnej na temat praw konsumenta.

Tym razem byliśmy gośćmi studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Hajnówce, Zambrowie i Ciechanowcu.

Przypominamy, że nasze szkolenia obejmują  zagadnienia takie jak:

 • zadania Inspekcji Handlowej w obszarze ochrony praw konsumenta,
 • prawa konsumenta w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta,
 • prawa konsumenta w przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • instruktaż – jak uniknąć problemów w przypadku otrzymania zaproszenia na tzw. pokazy sprzętu, badania wzroku itp.,
 • warunki odstąpienia od umowy.

Ideą cyklu szkoleń było zwiększanie wiedzy uczestników w obszarze praw konsumenckich, a także wzmacnianie ich świadomości na temat niepokojącego zjawiska oferowania towarów na tzw. “pokazach”. Sprzedaże takie, prowadzone poza lokalem przedsiębiorstwa, polegają często na zapraszaniu seniorów na badania wzroku lub słuchu, a w rzeczywistości oferowany jest im podczas nich sprzęt medyczny lub kuchenny o kilkukrotnie zawyżonych cenach. Osoby biorące udział w tym pokazach, najczęściej seniorzy, nakłaniani są przez prowadzących “pokazy” do zakupu z użyciem kontrowersyjnych, socjotechnicznych metod.Już po podpisaniu umowy, w przypadku chęci odstąpienia od niej przez kupującego, utrudniają mu to wprowadzając w błąd co do jej praw w tej mierze. Wielu uczestników naszych szkoleń zetknęło się z tymi praktykami bądź zna osoby, które miały kontakt z firmami prowadzącymi taką działalność. Odpowiedzieliśmy na wiele pytań i rozwialiśmy sporo wątpliwości.

W ramach cyklu przeprowadziliśmy 8 szkoleń, z czego 2 dla uczniów szkół średnich ekonomicznym profilu (ZST w Suwałkach i Czartajewie), a 6 dla Uniwersytetów Trzeciego wieku w Suwałkach, Puńsku, Sejnach, Hajnówce, Zambrowie i Ciechanowcu:

 1. Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach – 8 maja 2024 r.,
 2. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Suwałkach – 8 maja 2024 r.,
 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puńsku – 13 maja 2024 r.,
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach – 15 maja 2024 r.,
 5. Zespół Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie – 4 czerwca 2024 r.,
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce – 7 czerwca 2024 r.,
 7. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Zambrowie – 11 czerwca 2024 r.,
 8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowcu – 12 czerwca 2024 r.

Łącznie przeszkoliliśmy blisko 200 osób. Nasz cykl szkoleń będziemy kontynuować w przyszłości w kolejnych miastach.

 

UTW w Hajnówce:

UTW w Zambrowie:

UTW w Ciechanowcu:

 

 

Post Navigation