Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego Inspektoratu zgodnie z poniższą specyfikacją.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego Inspektoratu zgodnie z poniższą specyfikacją.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z poniższą specyfikacją.

Czytaj więcej →

Dotyczy: sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.

W dniu 16.08.2023r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 26.07.2023 r. na:

  1. Stronie Inspektoratu: http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-3-2023-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego/
  2. Tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta zakupu ww. składników rzeczowych majątku ruchomego.

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 998 ze zm.), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z poniższą specyfikacją.

Czytaj więcej →

Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Suwałkach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 121710).

Czytaj więcej →