Czekamy na prace dyplomowe o ochronie konkurencji i konsumentów — napisane po polsku lub angielsku. Pula nagród: 84 tys. zł, płatne praktyki absolwenckie w UOKiK, publikacja pracy. Zgłoś się! Masz czas do 29 listopada br.

 

    
Wypowiedź Małgorzaty Cieloch Rzeczniczki Prasowej UOKiK

Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską organizujemy co roku. Najlepszą rozprawę doktorską wybieramy co 3 lata.

– Konkurs Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską i doktorską to szansa na zdobycie nagród finansowych i zaprezentowanie swoich osiągnięć naukowych. To także możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej u nas. Jeśli napisaliście i obroniliście prace o ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów, po polsku lub po angielsku, prześlijcie je nam! To konkurs dla najlepszych — ocenią je wybitni członkowie naszej kapituły. Serdecznie zapraszam! — mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Tematyka

  • ochrona konkurencji — praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi,
  • ochrona konsumentów — praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe.

Członkowie kapituły konkursu docenią prace o oryginalnej tematyce, z własnymi przemyśleniami, sformułowanymi wnioskami i tezami z logiczną argumentacją. Wysoko ocenią także opracowania z bogatym doborem literatury, zwłaszcza zagranicznej.

Kryteria formalne – sprawdź!

Prace magisterskie muszą być obronione na ocenę bardzo dobrą, między 15 października 2023 r. a 15 października 2024 r. Z kolei rozprawy doktorskie muszą być obronione między 15 października 2021 r. a 15 października 2024 r.

Do konkursu Prezesa UOKiK można zgłosić pracę napisaną w języku polskim lub angielskim, obronioną na uczelni na terenie Polski. 

Co możesz wygrać

Pula nagród finansowych to 84 tys. zł.

Autorzy najlepszych prac magisterskich w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł oraz możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w UOKiK.

Co więcej, Stowarzyszenie Prawa Konkurencji może przyznać wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł w każdym obszarze tematycznym.

Z kolei nagrody dla laureatów konkursu na najlepszą rozprawę dyplomową w każdym obszarze tematycznym to 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł.

Najlepsze prace dyplomowe publikujemy w ramach biblioteki UOKiK – w formie drukowanej lub elektronicznej.

Jak i kiedy się zgłosić 

Prześlij zgłoszenie na adres dk@uokik.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UOKiK/SkrytkaESP lub operatora pocztowego.

Uwzględnij: wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy. Do zgłoszenia pracy doktorskiej dołącz dwie recenzje rozprawy.

Masz czas do 29 listopada 2024 r. Regulaminy i formularze znajdziesz na stronie https://uokik.gov.pl/konkursy.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Informacje dla mediów

telefon  +48 603 124 154
mail  biuroprasowe@uokik.gov.pl
adres pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa

Obserwuj nas

instagram X youtube @UOKiKgovPL

Post Navigation