W dniu 03.07.2024 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 19.06.2024 r. na:

  1. Stronie biuletynu informacji publicznej : https://wiihwb.bip.gov.pl/ogloszenia/936186_ogloszenie-nr-ba-021-6-2024-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego.html
  2. Stronie Inspektoratu: https://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-6-2024-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-4/
  3. Tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta zakupu ww. składników rzeczowych majątku ruchomego.

Post Navigation