Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2303 z późn. zm.), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z poniższą specyfikacją:

Czytaj więcej →

Dotyczy: sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego 

W dniu 10.06.2024 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 27.05.2024 r. na:

  1. Stronie Inspektoratu: https://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-6-2024-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego/
  2. Tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta zakupu ww. składników rzeczowych majątku ruchomego.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 z późn. zm.), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z poniższą specyfikacją:

Czytaj więcej →

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy, w dzień 2 stycznia 2024 r. – z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę 6 stycznia 2024 r., Inspektorat będzie nieczynny.

Czytaj więcej →

Uprzejmie informujemy, że zadania Wojewódzkiego Inspektoratu związane z obsługą interesantów będą wykonywane w środy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Informujemy, że na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy o służbie cywilnej, Prezes Rady Ministrów, w dniu 24 października 2023 r., podpisał zarządzenie w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku informuje, że przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego Volkswagen Bora BI 67240 (rok produkcji 2004), ogłoszony w dniu 5 września 2023 r. został rozstrzygnięty.

Czytaj więcej →

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998 ze zm.) Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku ogłasza drugi przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego Inspektoratu zgodnie z poniższą specyfikacją.

Czytaj więcej →