W dniu 24.06.2024 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku Delegatura w Łomży.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 10.06.2024 r. na:

  1. stronie Inspektoratu: https://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-6-2024-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego-2/
  2. tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U
    w Białymstoku.

W poniżej zamieszczonej tabeli zostaje załączony wykaz sprzedanego mienia ruchomego w formie przetargu.

Lp.

Nazwa składnika majątku ruchomego

Pozycja z wykazu

Kwota zaoferowana w przetargu (PLN)

1.       

Kasa pancerna

1

51,00

2.       

Biurko BT 50/208

2

10,00

3.       

Regał

8

20,00

4.       

Regał z drzwiami

9

7,50

5.       

Krzesło obrotowe

21

15,00

6.       

Krzesło obrotowe

25

15,00

7.       

Krzesło obrotowe

26

20,00

8.       

Krzesło obrotowe

27

21,00

9.       

Odkurzacz samochodowy

30

16,00

10.   

Telefon komórkowy HUAWEI P8 lite DS

34

36,00

Dane oferentów znajdują się w dokumentacji postępowania przetargowego.

 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Bogdan Janusz Dobrzyński

Post Navigation