Informujemy, że od dnia 1 lipca 2024 r., siedziba Delegatury w Łomży Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku mieścić się będzie w Łomży przy ul. Nowej 2, 18-400 Łomża (pok. 4a, 4b, 4c).

Post Navigation