Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku przypomina z tej okazji o zadaniach, które realizuje w tym zakresie.

 

Nie oznacza to, że między konsumentami a przedsiębiorcami nie pojawiają się już spory np. z powodu wadliwego produktu, nieuwzględnionej reklamacji czy źle zrealizowanej usługi. Jednym z zadań Inspekcji Handlowej jest pomoc w ich rozwiązywaniu, która jest przez nas udzielana w formie:

1.    poradnictwa konsumenckiego,
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/porady-konsumenckie/

2.    mediacji,
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/mediacje/

3.    oraz sądu polubownego.
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/konsumenci/sad-polubowny/

Porady konsumenckie pozwalają konsumentom poznać swoje prawa oraz umiejętnie skorzystać z przewidzianych prawem instrumentów ochrony swoich interesów. Dzięki procedurze mediacji prowadzonej przez pracowników Inspekcji pomiędzy sprzedawcą a klientem, udaje się z reguły doprowadzić do ugody i rozstrzygnąć spór bez drogi sądowej. Sąd polubowny zaś rozstrzyga sprawę mniej formalnie i dużo szybciej niż sąd powszechny. Dlatego warto zwracać się o pomoc do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie:
http://www.bialystok.wiih.gov.pl/

 

Post Navigation