Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę bezpieczeństwa i oznakowania sprzętu do ćwiczeń w domu. 43 proc. z ponad 300 skontrolowanych partii sprzętu było niewłaściwie oznakowanych. Nie stwierdzono wad konstrukcyjnych.


Domowy sprzęt treningowy to m. in. ławy do ćwiczeń, rowery stacjonarne, bieżnie i stepery. Zlecone przez UOKiK kontrole Inspekcji Handlowej zostały przeprowadzone w I kwartale br. i objęły 85 przedsiębiorców: producentów, importerów, hurtowników, detalistów i sklepy wielkopowierzchniowe w całej Polsce. Skontrolowano 317 partii sprzętu, zastrzeżenia wzbudziło 137 (43,2 proc.) z nich – wszystkie z powodu niewłaściwego oznakowania. W żadnym z produktów nie stwierdzono wad konstrukcyjnych. Wyniki są zbliżone do uzyskanych w ostatniej kontroli, przeprowadzonej w 2012 r.

Uchybienia dotyczyły m.in.: instrukcji obsługi, w których brakowało informacji lub były one niewłaściwe, brakujących oznaczeń i ostrzeżeń na produkcie (np. o maksymalnym obciążeniu) lub bezpodstawnego oznakowania CE.

Większość przedsiębiorców z własnej inicjatywy podjęła działania naprawcze. Braki były usuwane jeszcze w trakcie kontroli, inni przedsiębiorcy wstrzymywali sprzedaż zakwestionowanych produktów do czasu uzupełnienia oznakowania. Jedna partia sprzętu została przekazana do utylizacji.

Więcej informacji o przeprowadzonych działaniach i bezpieczeństwie produktów można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

fitness design over colorful background, vector illustration

Kupując sprzęt do ćwiczeń w domu, warto zwrócić uwagę na:

  • maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia treningowego,
  • czy nie występują ostre krawędzie lub zadziory, a kanty, końce rur czy naroża są zaokrąglone lub zabezpieczone,
  • czy przesuwające się względem siebie elementy nie grożą złamaniem lub zmiażdżeniem kończyny,
  • czy urządzenia do regulacji i mechanizmy blokujące działają w sposób bezpieczny, są wyraźnie widoczne i dostępne, nie ma możliwości nieumyślnych zmian,
  • czy elementy przeznaczone do regulacji lub zmiany obciążenia są wyposażone
    w urządzenie zapobiegające opadnięciu obciążników,
  • czy dłonie nie ześlizgują się z uchwytów, a podparcia pod stopy są antypoślizgowe,
  • czy urządzenie jest stabilne oraz czy możliwe jest bezpieczne zejście z niego po ćwiczeniach,
  • czy sprzęt do ćwiczeń jest wyposażony w instrukcję użytkowania w języku polskim, a jeżeli sprzęt treningowy wymaga montażu, to dodatkowo m.in. wykaz montowanych części oraz potrzebnych narzędzi.

Zastrzeżenia co do bezpieczeństwa lub oznakowania produktów należy zgłaszać do Inspekcji Handlowej lub Departamentu Nadzoru Rynku w UOKiK.

 

Informacja z kontroli – sprzęt do ćwiczeń w domu – I kw 2015 (plik PDF)

Siłownia – wyniki kontroli:

 

Siłownia – porady:

Post Navigation