Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku w 2014 roku. Zawiera ono m.in. informacje na temat realizacji zadań kontrolnych i w zakresie ochrony praw konsumentów.

Sprawozdanie roczne 2014

 

Post Navigation