Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy specjalisty w Delegaturze w Łomży w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 82267).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 20 sierpnia 2021 r. – godz. 10:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

  1. JASIŃSKI MARIUSZ
  2. WŁODKOWSKA AGNIESZKA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
– przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej

– przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– przepisów prawa i postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

2. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Każdy z kandydatów powinien posiadać maseczkę i własny długopis.

Prosimy o oczekiwanie na zewnątrz, przed wejściem do budynku.

 

Post Navigation