Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Łomży w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 82198).

DO III ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ – ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH – ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W PROCEDURZE NABORU:

  1. CHMIELEWSKA EWELINA
  2. KOWALEWSKA PAULINA
  3. KRAJEWSKA MONIKA
  4. MOGIELNICKI RAFAŁ
  5. RUTKOWSKA AGNIESZKA
  6. SZYMAŃSKA MARTYNA ANNA

Termin i miejsce przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych:
– 24 sierpnia 2021 r. – od godz. 10:30,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok.

Post Navigation