Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Łomży w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 82198).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 20 sierpnia 2021 r. – godz. 10:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE W OGŁOSZENIU:

 1. CHMIELEWSKA EWELINA
 2. GAWARSKA-PIERSA MAŁGORZATA
 3. KOWALEWSKA PAULINA
 4. KRAJEWSKA MONIKA
 5. KRAJEWSKA SYLWIA
 6. MILEWSKA  RENATA
 7. MOGIELNICKI RAFAŁ
 8. ROGOWSKA MONIKA
 9. RUTKOWSKA AGNIESZKA
 10. SULEJ MAGDALENA
 11. SZYMAŃSKA MARTYNA ANNA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
– ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 

2. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Każdy z kandydatów powinien posiadać maseczkę i własny długopis.

Prosimy o oczekiwanie na zewnątrz, przed wejściem do budynku.

Post Navigation