Porozumienie o współpracy podpisała dziś (09 marca) Politechnika Białostocka oraz Wojewódzki Inspektorat  Inspekcji Handlowej w Białymstoku.  Chodzi o dobro konsumenta, którym jest każdy z nas – podkreślała Helena Łazowska – Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB mówił przed podpisaniem porozumienia: Codziennie tysiące osób dokonują zakupów i… czasem pojawiają się kłopoty z reklamacjami, ze sprzedawcami, z firmami, które produkują elementy urządzeń czy maszyn. Z tych problemów pomaga klientom wychodzić obronną ręką kontakt z Inspekcją Handlową. Ta z kolei, na mocy dzisiejszego porozumienia, będzie mogła korzystać ze wsparcia Politechniki Białostockiej jako zapleczem kompetentnych rzeczoznawców.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej publikujemy listę rzeczoznawców z rożnych branż. W tym wykazie są również pracownicy Politechniki Białostockiej. Z tej listy mogą korzystać konsumenci oraz przedsiębiorcy, wszyscy, którzy potrzebują wsparcia merytorycznego przy rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Dzisiejsze porozumienie, w szerszym niż do tej pory zakresie, określa zasady współdziałania uczelni  z Inspektoratem. Będziemy mogli korzystać zarówno z fachowej wiedzy pracowników Uczelni, jak również z jej bazy laboratoryjnej i aparatury. Zależy nam na tym, żeby przy ocenie produktów korzystać z wiedzy doświadczonych osób – dodaje inspektor  Helena Łazowska.

Porozumienie oprócz wsparcia merytorycznego pracowników PB (wpisanych na listę rzeczoznawców Inspekcji Handlowej) obejmuje także możliwość korzystania z laboratoriów Uczelni oraz konsultacje i szkolenia. Pracownicy PB będą mogli uczestniczyć, w charakterze biegłych rzeczoznawców, w kontrolach realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku.

Post Navigation