Sprawdzaliśmy sprzęt do prac domowych na podwyższeniu: drabinki, rozkładane stołki, schodki, podest. W laboratorium zbadaliśmy konstrukcję, biorąc pod uwagę w szczególności zagrożenie upadkiem. Nie stwierdziliśmy wad. W 3 na 8 produktów były błędy oznakowania, np. niekompletna instrukcja użytkowania lub jej brak. Przedsiębiorcy usunęli już błędy.


Dodatkowe informacje dla mediów

Biuro prasowe UOKiK

adres pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa
telefon 22 55 60 246
mail biuroprasowe@uokik.gov.pl
instagram @UOKiKgovPL

Pomoc dla konsumentów

telefon 801 440 220 lub 22 266 76 76  
– infolinia konsumencka
mail porady@dlakonsumentow.pl
adres
 
Rzecznicy konsumentów   
– w Twoim mieście lub powiecie

Post Navigation