Sprawdziliśmy 113 modeli tarcz tnących. Skupiliśmy się na oznakowaniu, które sugeruje możliwość użycia tarczy niezgodnie z przeznaczeniem. Zakwestionowaliśmy 21 modeli. W 14 przypadkach nieprawidłowości wpływały na bezpieczeństwo konsumentów. Pamiętaj! Użycie tarcz tnących w nieodpowiedni sposób stwarza ryzyko poważnego wypadku.

 

Dodatkowe informacje dla mediów

Biuro prasowe UOKiK

adres pl. Powstańców Warszawy 1  
00-950 Warszawa
telefon 22 55 60 246
mail biuroprasowe@uokik.gov.pl
instagram @UOKiKgovPL

Pomoc dla konsumentów

telefon 801 440 220 lub 22 266 76 76  
– infolinia konsumencka
mail porady@dlakonsumentow.pl
adres
 
Rzecznicy konsumentów   
– w Twoim mieście lub powiecie

Post Navigation