Sprawdziliśmy bezpieczeństwo 220 zabawek – jedna trzecia miała nieprawidłowości.

Zbyt duże stężenie ftalanów znaleźliśmy w 18 proc. modeli – w najgorszych przypadkach było przekroczone ponad 300-krotnie.

Błędy w oznakowaniu miało 24 proc. zabawek – braki ostrzeżeń i instrukcji w języku polskim, danych producenta i importera, deklaracji zgodności.


Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
X: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Europejskie Centrum Konsumenckie: 22 55 60 600 – w sprawach transgranicznych dotyczących państw UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii


Pliki do pobrania

Post Navigation