W dniach 8 i 13 maja, w ramach akcji edukacyjnej na temat praw konsumenta, przeprowadziliśmy trzy szkolenia z tego obszaru dla uczniów oraz seniorów.

Szkolenia obejmowały zagadnienia takie jak:

  • zadania Inspekcji Handlowej w obszarze ochrony praw konsumenta,
  • prawa konsumenta w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na konsumenta,
  • prawa konsumenta w przypadku umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,
  • instruktaż – jak uniknąć problemów w przypadku otrzymania zaproszenia na tzw. pokazy sprzętu, badania wzroku itp.,
  • warunki odstąpienia od umowy.

Nasz cykl zainaugurowało 8 maja szkolenie dla uczniów trzech klas kierunku “technik handlowiec” Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach. Tego samego dnia, w auli Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, odbyło się także szkolenie studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Suwałkach. Z kolei 13 maja byliśmy gośćmi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Puńsku.

Zarówno młodsi, jak też starsi konsumenci uczestniczący w szkoleniu posiadali podstawową wiedzę na tematy konsumenckie, ale mieli możliwość pogłębienia jej o praktyczne sposoby ułatwiające egzekwowanie swoich praw. Podczas szkolenia szczególny nacisk położyliśmy na aspekt świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w formach sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, jakim jest sprzedaż produktów (np. garnków, wyrobów medycznych) na tzw. “pokazach”.

Następne szkolenia odbędą się w Sejnach i Hajnówce.

Post Navigation