Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Suwałkach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 121710).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów i rozmów kwalifikacyjnych:
– 22 czerwca 2023 r. – godz. 9:45,
– Delegatura w Suwałkach Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Białymstoku, ul. 1 Maja 13, Suwałki

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. BIZIEWSKA MARTA
 2. BUCZYŃSKA EWA
 3. GRAJEWSKA EWELINA
 4. GRYGO SYLWIA
 5. KISIEL ANGELIKA
 6. KNOCH EWELINA
 7. KONCEWICZ NATALIA
 8. KORZUN BOŻENA
 9. MAZIEWSKA DOMINIKA
 10. NARTOWICZ AGNIESZKA
 11. SAMOTYHO ELŻBIETA
 12. WASILEWSKA ANNA
 13. WIERZBICKI ŁUKASZ
 14. ŻUKOWSKA MONIKA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:


 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 9:45 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
  – ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

 III ETAP przeprowadzany bezpośrednio po II etapie:

Warunkiem udziału w III etapie procedury kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50% punktów możliwych do zdobycia (50% + 1) z każdego
z przeprowadzonych sprawdzianów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej35 pkt.

 

Post Navigation