Zaproszenia pod fałszywym pretekstem, wprowadzanie w błąd co do nagród, utrudnianie odstąpienia od umowy – takie nieuczciwe praktyki mogła stosować firma Med Professional. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w grudniu 2022 r. wszczął postępowanie przeciw tej spółce, kara finansowa grozi także osobie zarządzającej. 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy ograniczające nieuczciwe praktyki na pokazach handlowych.

Spółka Med Professional z Wysogotowa (obecnie w likwidacji) organizowała spotkania handlowe w hotelach, restauracjach czy domach kultury. Sprzedawała podczas nich m.in. maty masujące, oczyszczacze powietrza, odkurzacze.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

– Postawiłem Med Professional zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd co do celu spotkania, otrzymywania nagród, przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, a także zarzut niezwracania wpłaconej kwoty w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy. Takie nieetyczne działania miały skłonić konsumentów, często osoby starsze, aby kupili oferowane produkty po cenach znacznie wyższych niż rynkowe – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Zarzuty wobec Med Professional

  1. Nieprawdziwe informacje o celu spotkania. Konsumenci byli zapraszani na akcje społeczne mające na celu ratowanie miejsc pracy lub wsparcie polskiej gospodarki albo na promocję nowej sieci sklepów. Telemarketerzy obiecywali też wartościowe prezenty za samo przyjście. Na miejscu okazywało się, że prowadzona jest sprzedaż produktów ze stałej oferty spółki. Skarga konsumenta: „Naciąganie ludzi na zakup na raty sprzętu o niskiej wartości i jakości za który ww firma oczekiwała 10 000 PLN. (…) Jakże wielkie było moje zaskoczenie że zamiast mojego obiecanego Laptopa którego nawet kolor wybierałem podczas rozmowy telefonicznej otrzymałem niskiej jakości perfumy damskie oraz tablet lcd do rysowania na nim rysikiem o wartości 10 zł”.
  2. Wprowadzanie w błąd co do nagród. Ze skarg konsumentów wynika, że spółka wywoływała wrażenie, że wylosowali oni nagrody. Tymczasem warunkiem ich otrzymania był zakup innych produktów, o czym niektórzy dowiadywali się dopiero z podpisanej umowy. Skarga konsumenta: „Euforia związana z wylosowaniem nagrody zwłaszcza maty masującej spowodowała brak czujności i zgodę na wpłatę 50 zł, a dopiero po powrocie do domu wyczytałem z 1 egz. dokumentu umowy jaki otrzymałem, że za to zapłacę ok. 10000 zł w ratach mimo, że umowy kredytowej nie otrzymałem.”
  3. Sugerowanie, że konsumenci nie mogą odstąpić od umowy. Zgodnie z prawem w przypadku umowy zawartej na pokazie konsument ma 14 dni na przemyślenie zakupu i ewentualną rezygnację z niego. Nie ma znaczenia otrzymanie „prezentów”. Tymczasem – jak wynika ze skarg – przedstawiciele firmy twierdzili, że w tej sytuacji jedynym wyjściem jest podpisanie aneksu z obniżeniem ceny i zwrotem części produktów.
  4. Niezwracanie wpłaconej kwoty, gdy konsument skutecznie odstąpił od umowy mimo obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o prawach konsumenta.
 

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce za każdą stosowaną praktykę grozi kara do 10 proc. obrotu. Konsekwencje finansowe może także ponieść osoba zarządzająca – prezes Med Professional, a obecnie jej likwidator. Za umyślne dopuszczenie do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów grozi mu kara do 2 mln zł.

Zmiany w prawie od 1 stycznia 2023 r.

Od nowego roku – dzięki inicjatywie Prezesa UOKiK – obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące pokazów i wycieczek, podczas których prowadzona jest sprzedaż.

– Nowe prawo ma ukrócić wiele nieuczciwych praktyk, do których dochodziło podczas pokazów. Firmy nie mogą już przyjmować płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli walczyć o odzyskanie wpłaconych pieniędzy w sytuacji, gdy przemyślą zakup i z niego zrezygnują odstępując od umowy w ustawowym terminie – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Inne ważne zmiany dotyczące pokazów i wycieczek:

  • Zakaz zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych np. kredytu konsumenckiego podczas pokazu lub wycieczki. Zawarta w takiej sytuacji umowa jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje skutków dla konsumenta.
  • Możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi m.in. o tzw. umowy obejmujące abonamenty medyczne.
  • Wydłużenie do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę.
 

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie
Inspekcja Handlowa – w twoim województwie

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation