Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę 54 produkty z kategorii środków asekuracyjnych zaliczanych do tzw. „3 kategorii ryzyka”. 10 z nich było źle oznakowanych. Produkty te gwarantują bezpieczeństwo, a stosowane w parkach linowych lub ścianach wspinaczkowych, powinny podlegać regularnym przeglądom.Jak oznakowane są farby, emulsje, lakiery i emalie? Ile w rzeczywistości zawierają tzw. lotnych związków organicznych np. acetonu, benzenu i toluenu?

Inspekcja Handlowa sprawdziła oznakowanie ponad 220 partii produktów, które zawierają tzw. lotne związki organiczne – substancje chemiczne powszechnie stosowane w farbach, emaliach czy lakierach. Zweryfikowaliśmy rzeczywistą zawartość lotnych związków organicznych podczas badań laboratoryjnych. 3 partie na 29 badanych produktów miały wyższą ilość LZO niż wskazywała etykieta. Mieściły się jednak w przepisowych limitach.

Zobacz listę zweryfikowanych produktów: https://bit.ly/2NKo2BU

Zapoznaj się z raportem: https://bit.ly/3e0VL59

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

Post Navigation