Inspekcja Handlowa dokonała oceny bezpieczeństwa kojców mieszkaniowych, również składanych, pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 12227:2010 Kojce mieszkaniowe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, w tym przeprowadzenie badań laboratoryjnych oraz eliminowanie z rynku tych produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Pobierz Raport z kontroli kojców dla dzieci (PDF)

Ogółem zakwestionowano 21 partii produktów (co stanowi 35,6% wszystkich skontrolowanych),
z czego w 9 z nich stwierdzono wady stwarzające zagrożenie dla użytkowników.

Natomiast w efekcie badań organoleptycznych w miejscu kontroli inspektorzy IH zakwestionowali dodatkowo bezpieczeństwo 5 modeli kojców mieszkaniowych z uwagi na:

  • brak dna, konstrukcję stwarzającą ryzyko samodzielnego wydostania się dziecka z kojca, obecność samoprzylepnej etykiety w strefie dostępu dziecka – 3 przypadki,
  • brak dna, obecność samoprzylepnej etykiety w strefie dostępu dziecka – 1 przypadek,
  • występowanie miejsc powodujących ściskanie między materacem a dnem kojca zamocowanym za pomocą rzepów – 1 przypadek.

Nieprawidłowości w oznakowaniu stwierdzono łącznie w 19 partiach kojców, co daje 32,2%.

Wykryte uchybienia to:

  • niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania – 19 przypadków,
  • brak oznaczeń na produkcie – 2 przypadki,
  • bezpodstawne oznakowanie znakiem CE – 1 przypadek.

Wnioski: w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy Inspekcji Handlowej stwierdzili uchybienia w ponad 1/3 skontrolowanych partii kojców mieszkaniowych (35,6%). W 9 partiach stwierdzono występowanie wad konstrukcyjnych zagrażających małym konsumentom.

Poprzednio ten asortyment był kontrolowany w IV kwartale 2017 r., w ramach działań kontrolnych artykułów i mebli dla dzieci, podczas których sprawdzeniem objęto również łóżka dziecięce, kołyski, oraz nosidełka. Skontrolowano wówczas 22 partie kojców mieszkaniowych, nie stwierdzając produktów wadliwych konstrukcyjnie. Należy podkreślić, że nie badano wówczas kojców w warunkach laboratoryjnych.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Inspekcja Handlowa – w Twoim województwie.

 

Post Navigation