W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

  • Wykonywane będą wyłącznie zadania niezbędne do zapewniania pomocy obywatelom;
  • Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Porady prawne będą udzielane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok
Tel./faks: 85 742 80 52, 85 742 80 59
E-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Post Navigation