Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 16 kwietnia 2019 r. – godz. 12:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. AUGUSTYNIAK IWONA ANNA
 2. CHARKIEWICZ ANNA
 3. GŁĘBOCKA BEATA
 4. GRYCUK KATARZYNA
 5. ILCZUK FRANCISZEK
 6. KAWAŁKO PIOTR
 7. KIEŁCZEWSKA HENRYKA
 8. KLEPACKA KLAUDIA
 9. KOZŁOWSKA MAGDALENA
 10. KRUKIEL JOANNA
 11. ŁATKOWSKI MATEUSZ
 12. MAZUR KRZYSZTOF
 13. MIELECH EMILIA
 14. SAWOŃ JOANNA
 15. SZTABKOWSKI MARIUSZ
 16. ŚLIWIŃSKI JACEK
 17. TEKIEŃ KRZYSZTOF
 18. TOŁWIŃSKA AGNIESZKA
 19. TROCHIMSKA MONIKA
 20. WRÓBLEWSKA PATRYCJA
 21. ZDANOWICZ SYLWIA
 22. ŻUKOWSKI PAWEŁ

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 12:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
  – ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Post Navigation