Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy sekretarza kierownika jednostki w Delegaturze  w Łomży w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 17608).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów i rozmów kwalifikacyjnych:
– 1grudnia 2017 r. – godz. 10:00,
– Delegatura WIIH w Łomży, ul. ul. Księcia Janusza I/1
 

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

  1. CHOJNOWSKA SYLWIA
  2. JANKOWSKA MARTA
  3. JANKOWSKI ADAM
  4. MALINOWSKA KATARZYNA
  5. SASINOWSKA MONIKA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:


  1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
    – przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej

– przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– przepisów dotyczących prawa i postepowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

  1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

III ETAP:

Warunkiem udziału w III etapie procedury kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50% punktów możliwych do zdobycia (50% + 1) z każdego z przeprowadzonych sprawdzianów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej – 35 pkt.

Post Navigation