Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Wydziale Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 17630).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 5 grudnia 2017 r. – godz. 11:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok
 

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. AUGUSTYNIAK DARIUSZ
 2. CHMIELEWSKA MAGDALENA
 3. DĄBROWSKA KATARZYNA
 4. GRABOWSKA AGNIESZKA LIDIA
 5. KOWALCZUK JAKUB
 6. MIECZKOWSKI KAROL PIOTR
 7. OLSZEWSKI MACIEJ
 8. POPŁAWSKI KRZYSZTOF
 9. RABICZKO ŁUKASZ
 10. STANKIEWICZ DAWID
 11. SZANCIŁO URSZULA
 12. TRYBUŁOWSKA EWA
 13. WALENCZAK JOANNA
 14. WNUKOWSKI JANUSZ BOHDAN

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:


 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 11:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
  – ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Post Navigation