W dniu 15 marca 1962 roku przemawiając w sprawie projektu ustawy o ochronie praw konsumenta w Kongresie Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy stwierdził „Konsumenci to my wszyscy”. Zdefiniował pojęcie konsumenta oraz wskazał, że jest nim każdy z nas bez względu na to, po której stronie lady stoi. W związku z doniosłością tego faktu dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. W bieżącym roku jednym z tematów przewodnich obchodów tego Dnia jest e-handel.

Zakupy internetowe mają coraz więcej zwolenników. Dzięki sieci możemy kupić towar szybciej, nie wychodząc z domu, a często i taniej niż w tradycyjnym sklepie. Do zalet tego rodzaju sprzedaży należy też możliwość skorzystania z większego wyboru towarów oraz ich dostawa do domu.

Oprócz zalet e-handel posiada również wady. Nie możemy dokładnie obejrzeć produktu, sprawdzić, czy przymierzyć, a zdjęcie umieszczone przy produkcie może różnić się od oryginału.

Z tego względu ustawodawca postanowił w szczególny sposób chronić konsumentów kupujących w ten sposób. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Ponadto jeżeli, konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W celu odstąpienia od umowy konsument powinien:

  • Skierować do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: a) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, b) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
  • Zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Pomocy w zakresie interpretacji umów i porady prawne dotyczące dochodzenia roszczeń w zakresie praw konsumentów można uzyskać w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku ul. Żelazna 9 lok. 1 U tel.: 85-742-80-52, faks: 85-743-52-68; inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Post Navigation