Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał dwie decyzje warunkowe. Gemini Polska może przejąć spółki Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto pod warunkiem sprzedaży trzech aptek. Dzięki temu nie zostanie naruszona konkurencja na lokalnych rynkach w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Suwałkach.

Gemini Polska posiada 96 aptek własnych oraz jest organizatorem sieci franczyzowej obejmującej 180 aptek. Apteka Wrzeszcz prowadzi 16 aptek w 9 miastach. Apteka Trójmiasto posiada 20 aptek w 12 miastach. Wszystkie apteki należące do przejmowanych spółek należą do sieci franczyzowej organizowanej przez Gemini Polska i prowadzone są pod szyldem „Gemini”.

W trakcie postępowania, podobnie jak we wcześniejszych decyzjach dotyczących koncentracji na rynku farmaceutycznym, przyjęto, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

Ponadto analiza UOKiK wykazała, że pomimo tego, że przejmowane apteki należą  do sieci franczyzowej przejmującej spółki to stanowią konkurencję dla aptek własnych Gemini Polska

– Nasza analiza lokalnych rynków wykazała, że na  kilku z nich może dojść do ograniczenia konkurencji. Jednak sprzedaż trzech aptek zapobiegnie negatywnym skutkom transakcji, które mogły być odczuwalne dla konsumentów w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Suwałkach – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z nałożonym warunkiem w decyzji dotyczącej Apteka Wrzeszcz – Gemini Polska musi sprzedać aptekę położoną w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2. Natomiast warunkiem przejęcia spółki Apteka Trójmiasto jest sprzedaż aptek w Starogardzie Gdańskim przy ul. Hallera 19C oraz w Suwałkach przy ul. 1 Maja 6. Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co Gemini Polska i musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała akceptacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

 

Jednocześnie przypominamy, że Prezes UOKiK wydając zgodę na koncentrację może kierować się tylko i wyłącznie przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nie może przy tym stosować innych aktów prawnych, np. prawa farmaceutycznego. Dlatego jedyną przesłanką, w oparciu o którą Prezes UOKiK wydaje decyzje w sprawach  koncentracji, jest wpływ transakcji na konkurencję. Oceniając koncentrację, Prezes UOKiK może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez UOKiK postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation