16 wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej sprawdziło czy dostawcy i sprzedawcy opraw oświetleniowych prawidłowo sporządzają i uwidaczniają etykiety energetyczne informujące o zużyciu energii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych.

Zasady, procedury kontroli oraz sankcje określa ustawa z 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią.

Kontrolami objęto 110 przedsiębiorców, w tym:
• 71 placówek sprzedawców detalicznych,
• 31 sklepów detalicznych, wielkopowierzchniowych,
• 5 sprzedawców hurtowych,
• 2 placówki producenta,
• 1 placówkę importera.Łącznie skontrolowano 395 opraw oświetleniowych.  Ogółem zakwestionowano 88 wyrobów4 (22,3 proc.). Wykryto m.in. następujące
niezgodności:
• w 50 przypadkach na wyrobie brakowało etykiety energetycznej;
• w 35 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo sporządzona;
• w 15 przypadkach etykieta energetyczna została nieprawidłowo umieszczona;
• wśród opraw oświetleniowych wprowadzanych do obrotu w opakowaniu wraz ze źródłami światła, które mogą być wymieniane w oprawie przez użytkownika w 7 przypadkach brakowało oryginalnego opakowania albo informacji w innej formie o źródle światła.Na 395 sprawdzonych modeli opraw oświetleniowych łącznie zakwestionowano 88 (22,3 proc.), z uwagi na brak etykiety energetycznej lub jej nieprawidłowe sporządzenie (niezgodnie ze wzorem z rozporządzenia nr 874/2012). Zatem konsumenci nie byli prawidłowo poinformowani przed podjęciem decyzji zakupowej o tym do jakiej klasy źródeł światła oprawa jest przystosowana lub czy źródła światła są wymienne, co mogło doprowadzić do większego zużycia energii elektrycznej, nie zadziałania oprawy lub nieświadomego zakupu oprawy z niewymiennymi źródłami światła LED. Ponadto brak oznaczenia nazwy dostawcy (producenta) lub modelu może utrudniać konsumentowi reklamowanie towaru.

Więcej informacji zawiera Informacja o wynikach kontroli etykiet energetycznych opraw oświetleniowych

Post Navigation