Od 1 lipca UOKiK przez rok przewodniczyć będzie pracom Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN). Wzmocnienie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich – to hasło przewodnie i cel polskiej prezydencji. Przyjrzymy się takim zagadnieniom jak dark patterns, scam, sztuczna inteligencja, finanse przyszłości oraz influencer i content marketing.

UOKiK jest częścią Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów [International Consumer Protection and Enforcement Network – ICPEN] od 1996 roku. Wieloletnia wymiana doświadczeń pomiędzy członkami wzmacnia efektywność stosowania przepisów chroniących prawa słabszych uczestników rynku. Sieć opiera się na globalnym podejściu do tematów, niezależnie od różnic dzielących ustawodawstwa poszczególnych krajów. Priorytetem jest walka z nieuczciwymi praktykami rynkowymi i eliminowanie zagrożeń dla konsumentów. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej niezbędna jest skuteczna komunikacja, dzielenie się wiedzą i praktyką z instytucjami chroniącymi konsumentów na całym świecie.

UOKiK został wybrany do przewodzenia pracom ICPEN od 1 lipca 2023 r. Prezydencja jest rotacyjna, co umożliwia globalne spojrzenie na kluczowe kwestie konsumenckie i ustalanie wspólnych priorytetów.

– Cieszymy się, że Polska przez najbliższy rok będzie nadawała kierunek pracom ICPEN i inspirowała globalne działania służące konsumentom. Temat naszej prezydencji to „Wzmocnienie odpowiedzialnych wyborów konsumenckich” [Empowering responsible consumer choices]. Cel jest jeden – jeszcze efektywniej chronić prawa konsumentów w każdych okolicznościach, zarówno offline, jak i online. Chcemy wspierać ich w podejmowaniu świadomych i rozsądnych decyzji. Mamy nadzieję, że tak określony priorytet działań połączy wszystkich członków ICPEN we wspólnym rozwijaniu strategii intensyfikacji ochrony konsumentów w dzisiejszej cyfrowej rzeczywistości – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

 

Tematy ważne w kontekście działań UOKiK to m.in. rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, ułatwiające wykrywanie niedozwolonych postanowień umownych, online marketing, w tym influencer marketing i transparentność oznaczania treści reklamowych oraz dark patterns, czyli nieuczciwe praktyki wykorzystujące wiedzę o zachowaniach konsumentów do wpływania na ich decyzje. Urząd jest ponadto liderem międzynarodowych projektów – „Ochrona konsumentów w internecie – Finanse przyszłości: usługi i scam” oraz „Online Marketing”, którego start zaplanowany został na czas polskiej prezydencji. W ramach objętej funkcji Urząd planuje organizację dwóch konferencji w trybie hybrydowym dla członków sieci ICPEN – pierwsza odbędzie się w dniach 4-6 października, kolejna przewidywana jest na maj 2024 roku.

ICPEN działa od 1992 r. Stanowi forum wymiany informacji na temat praktyk rynkowych o charakterze transgranicznym. Członkami są instytucje służące ochronie praw konsumentów z ponad 70 krajów całego świata. Sieć ma również 4 państwa partnerskie (Botswana, Fidżi, Indie, Zimbabwe), a rolę jej obserwatorów pełnią m.in. Komisja Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Polska obejmie prezydencję w ICPEN po raz drugi (pierwszy raz w latach 2006-2007).

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation