Dotyczy: sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego.

W dniu 16.08.2023r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego.

Ogłoszenie o sprzedaży było zamieszczone od dnia 26.07.2023 r. na:

  1. Stronie Inspektoratu: http://www.bialystok.wiih.gov.pl/ogloszenie-nr-ba-021-3-2023-o-przetargu-publicznym-na-sprzedaz-skladnikow-rzeczowych-majatku-ruchomego/
  2. Tablicy ogłoszeń w budynku Inspektoratu przy ul. Żelaznej 9 lok. 1U w Białymstoku.

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta zakupu ww. składników rzeczowych majątku ruchomego.

Post Navigation