Prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przybliża przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców.

Ustawa ujednolica prawa kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej.

Aby przybliżyć konsumentom oraz przedsiębiorcom wszystkie istotne zmiany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował portal prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Znajdują się na nim szczegółowe informacje na temat nowych przepisów oraz liczne przykłady ilustrujące poszczególne prawa i obowiązki.

Opracowane zostały także broszury oraz ulotki, które udostępniono w zakładce „Do pobrania”. W publikacjach tych zawarto m.in. informacje na temat rodzajów umów i wynikających z nich zobowiązań stron, a także procesu reklamacyjnego. Dodatkowo zamieszczono formularze, z których można skorzystać np. przy odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

Portal będzie stale rozbudowywany i poszerzany o kolejne treści, takie jak sekcja pytań i odpowiedzi oraz multimedia.

Post Navigation