Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy inspektora w Delegaturze w Suwałkach w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 75034).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów i rozmów kwalifikacyjnych:
– 10 maja 2021 r. – godz. 10:30,
– Delegatura WIIH w Suwałkach, ul. 1 Maja 13.


DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. BOKUNIEWICZ KATARZYNA
 2. DYKAS ANNA
 3. GRYGIĘĆ MARTYNA
 4. KALINKO KATARZYNA
 5. KAŃSKA JOANNA
 6. KAŃSKI DAWID
 7. KŁOCZKO EWA
 8. LEONOWICZ IWONA
 9. LITKOWSKA ELŻBIETA
 10. ŁAZAROWICZ SYLWIA
 11. ŁUKOMSKA SANDRA
 12. NAMIOTKO BARBARA
 13. POPŁAWSKA DOROTA
 14. RĘBIŚ ADRIAN
 15. RÓŻAŃSKA ANGELIKA
 16. SOWUL MARCIN
 17. SUCHOCKA MONIKA
 18. SZYSZKO EMILIA
 19. ŚNIATKOWSKA – LUBAŃSKA ALICJA
 20. WIERZCHOWSKA ANETA
 21. WIŚNIEWSKA ANNA
 22. ZUBRZYCKA BEATA
 23. ŻYLIŃSKA ILONA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:30 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
– ogólnych przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
– ogólnych przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
– ogólnych przepisów prawa dotyczących postępowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

2. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

 III ETAP:

Warunkiem udziału w III etapie procedury kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50% punktów możliwych do zdobycia (50% + 1) z każdego z przeprowadzonych sprawdzianów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej – 35 pkt.

Każdy z kandydatów powinien posiadać maseczkę i własny długopis.

Prosimy o oczekiwanie na zewnątrz, przed wejściem do budynku.

 

Post Navigation