W związku ze zwiększeniem liczby zachorowań na SARS COVID-19 od środy 30 marca 2021 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

1) Wykonywane będą wyłącznie zadania niezbędne do zapewniania pomocy obywatelom;
2) Wszystkie wcześniej umówione wizyty w zakresie spraw załatwianych przez wydziały Urzędu zostały anulowane. Porady prawne będą udzielane telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3) Apelujemy o przesyłanie wszelkiej korespondencji drogą pocztową na adres Urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U
15-297 Białystok
Tel./faks: 85 742 80 52, 85 742 80 59
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Post Navigation