Polska na czele krajów wspierających urzędy ochrony konkurencji w krajach kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. W 2023 r. z inicjatywy Prezesa UOKIK Tomasza Chróstnego odbywają się spotkania i warsztaty dla organów antymonopolowych Ukrainy i Mołdawii. Dziś rozpoczął się cykl dotyczący badań rynku w kontekście nowych technologii.

Spotkanie  w UOKiK trwa od 28 listopada do 1 grudnia. W warsztatach biorą udział przedstawiciele 16 europejskich urzędów antymonopolowych, amerykańskiej Federal Trade Commission oraz OECD. Uczestnicy dyskutują na temat  praktycznej analizy prowadzonych postępowań  z zakresu ochrony konkurencji – m.in. badań rynku, postępowań na rynkach cyfrowych, czy kontroli koncentracji. Ciekawym wątkiem będzie również zastosowanie narzędzi AI w praktyce organów antymonopolowych.

Porozumienie o współpracy regionalnej


Wypowiedź Małgorzaty Cieloch, Rzeczniczki Prasowej UOKiK

Spotkanie odbywa się w ramach porozumienia o współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zostało ono podpisane  w tym roku, w kwietniu z inicjatywy Prezesa UOKIK Tomasza Chróstnego. Sygnatariuszami byli:  UOKiK oraz organy ochrony konkurencji z Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, a także z dwóch państw kandydujących do Unii Europejskiej – Mołdawii i Ukrainy.

– W grudniu 2022 r., podczas nieformalnego spotkania przedstawicieli urzędów ochrony konkurencji zaproponowałem pogłębienie wsparcia merytorycznego dla Ukrainy i Mołdawii. Spotkało się to  z zainteresowaniem partnerów europejskich. Bardzo chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem z krajami, które są w trakcie drogi do członkostwa w Unii Europejskiej – mówi Prezes UOKIK Tomasz Chróstny.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie oraz wzmacnianie współpracy regionalnej w zakresie egzekwowania polityki konkurencji i prawa konkurencji. W praktyce porozumienie polega na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z codziennej pracy urzędów na rzecz Mołdawskiej Rady ds. Konkurencji (CC) oraz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy (AMCU). Są one aktualnie zaangażowane w reformy prawa konkurencji pod kątem przyszłego członkostwa swoich krajów w Unii Europejskiej.

UOKiK realizował przewidziane w porozumieniu działania w ramach projektu Polskiej Pomocy „Pomoc instytucjonalna dla urzędów antymonopolowych w Ukrainie i w Mołdawii”.

Co się działo w tym roku?

W tym roku odbyły się trzy warsztaty – łącznie wzięło w nich udział ok. 180 osób z 10 urzędów antymonopolowych (strony porozumienia) oraz instytucji zaproszonych przez UOKiK. Dyskusje odbywały się na poziomie eksperckim – m.in. pracowników prowadzących postępowania antymonopolowe. Kolejnym działaniem były staże eksperckie. Przedstawiciele  Komitetu Antymonopolowego Ukrainy gościli w Polsce, gdzie w formule job shadowing  zapoznali się z praktyką Urzędu dotyczącą badań rynku i przewagi kontraktowej. W grudniu pracownicy UOKiK spotkają się w Mołdawii z przedstawicielami tamtejszej Rady. Spotkanie będzie służyć analizie legislacji pod kątem dostosowywania do prawodawstwa unijnego oraz praktycznej analizie postępowań dotyczących zmów przetargowych.

Plany na 2024 rok

Już w grudniu 2023 r. dojdzie do rozszerzenia inicjatywy porozumienia regionalnego o nowe państwo – Austrię (Federalny Urząd ds. Konkurencji, BWB). Dzięki temu powiększy się katalog tematów, które mogą być przedmiotem wzajemnych konsultacji i wymiany doświadczeń.

Pracami w ramach porozumienia kieruje rotacyjna prezydencja – w 2023 r. tę funkcję pełnił UOKiK. W 2024 r. przejmie ją rumuńska Rada ds. Konkurencji, która  zamierza kontynuować działania wielostronne, skupiając się m.in. na temacie kontroli koncentracji. UOKiK również planuje kolejne inicjatywy na rzecz Ukrainy i Mołdawii w ramach projektu Polskiej Pomocy.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
22 55 60 246
biuroprasowe@uokik.gov.pl
X: @UOKiKgovPL
Instagram: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation