Codziennie do baków samochodowych wlewane są hektolitry paliwa. Jednak czy na pewno jest ono dobrej jakości? Od teraz stacje, które oferują paliwo spełniające normy znajdziesz również w aplikacji nawigacyjnej Yanosik.

Inspekcja Handlowa kontroluje kilka rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku. Należą do nich olej napędowy, benzyna, gaz LPG oraz biopaliwa. Zobacz, ile próbek zakwestionowaliśmy w zeszłym roku.

Przeczytaj nasz komunikat: https://bit.ly/2S6B5zR
Wyniki kontroli z pierwszych miesięcy 2021 roku znajdziesz tu: https://bit.ly/3wPSNXL

W ubiegłym roku zakwestionowaliśmy 1,88 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To minimalnie więcej niż w 2019 roku. Nieprawidłowości częściej dotyczyły oleju napędowego niż benzyny.

Pobierz raport z kontroli: https://bit.ly/3zAj8um

Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i pomorskim. Wydaje się, że ten sposób typowania najlepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce.

Pomimo że regularnie sprawdzamy jakość paliw, odsetek nieprawidłowości co rok kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców, a także zmieniające się wymagania jakościowe. Co najczęściej kwestionujemy?

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

Post Navigation