Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy starszego księgowego w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 93030).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
– 21 kwietnia 2022 r. – godz. 14:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

  1. DOMANOWSKA MAGDALENA

 PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:


  1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 14:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
    – działalności administracji rządowej

– ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

– ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

  1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI OBSŁUGI KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH ORAZ MICROSOFT EXCEL – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

 III ETAP:

Warunkiem udziału w III etapie procedury kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50% punktów możliwych do zdobycia (50% + 1) z każdego z przeprowadzonych sprawdzianów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej – 45 pkt.

Post Navigation