Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy sekretarza kierownika jednostki w Delegaturze w Łomży w WIIH w Białymstoku (ogłoszenie nr 47794).

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów i rozmów kwalifikacyjnych:

– 11 czerwca 2019 r. – godz. 10:00,

– Delegatura WIIH w Łomży, ul. ul. Księcia Janusza I/1.

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. CHILIŃSKA ANETA
 2. CHRZANOWSKI KRZYSZTOF
 3. DOBRZYCKA ANNA
 4. GÓRALCZYK MICHAŁ TOMASZ
 5. GRABOWSKA MILENA
 6. KOSSAKOWSKI NORBERT
 7. KOZŁOWSKA EWELINA
 8. ŁADA WIOLETA
 9. MOCARSKA JOANNA
 10. SEŃCZYK OLGA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
  – przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej

– przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– przepisów dotyczących prawa i postepowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

 III ETAP:

Warunkiem udziału w III etapie procedury kwalifikacyjnej jest uzyskanie wyniku większego niż 50% punktów możliwych do zdobycia (50% + 1) z każdego z przeprowadzonych sprawdzianów.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA – przeprowadzana przez Komisję rekrutacyjną.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej – 35 pkt.

Post Navigation