Dzień 15 marca jest obchodzony jako Światowy Dzień Konsumenta. Konsumenci chociaż są największą zbiorowością społeczną współczesnego świata, to jednocześnie są najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji dóbr. Czyhają na nich nie zawsze przyjazne mechanizmy gospodarki rynkowej, uwikłani są w różnorakie konflikty interesów ze strony wszystkich tych, którzy zajmują się obrotem towarami i nierzadko działają poza normami wyznaczonymi przez prawo i standardy współżycia społecznego.

Grupą szczególnie narażoną na „manipulacje” nieuczciwych przedsiębiorców są seniorzy. Korzystając z obchodów Dnia Konsumenta warto im przypomnieć o tym, jakie środki ostrożności należy zachowywać aby uniknąć zawarcia niekorzystnej umowy.

 

SENIORZE PAMIĘTAJ

  • Przeczytaj dokumenty, które dostajesz do podpisu,
  • Zanim podpiszesz – skonsultuj się z rodziną lub sąsiadami,
  • Skontaktuj się ze swoim dotychczasowym usługodawcą lub sprzedawcą,
  • Zachowaj egzemplarz podpisanych dokumentów dla siebie,
  • Jeżeli podpisałeś umowę w domu lub na pokazie (poza lokalem przedsiębiorstwa) możesz w ciągu 14 dni odstąpić od umowy.

 

Prawną opiekę i ochronę gwarantują konsumentom nie tylko zapisy konstytucyjne, nie tylko regulacje stanowione przez ustawy, ale też sprawdzony od lat system państwowego nadzoru nad przestrzeganiem uprawnień. Ochrona ta, sprawowana jest przede wszystkim przez UOKiK i Inspekcję Handlową, które są wspierane przez organizacje konsumenckie i samorządy.

Zadania Inspekcji Handlowej realizuje na terenie województwa podlaskiego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku z siedzibą przy ul. Żelaznej 9 lok. 1 U.

Pracownicy Inspektoratu w ramach realizacji ustawowych zadań udzielają konsumentom bezpłatnych porad prawnych w siedzibie Inspektoratu lub telefonicznie pod nr tel. (085) 742-80-52. W przypadku powiadomienia Inspektoratu o sytuacji, w której doszło do naruszenia praw konsumentów pracownicy Inspektoratu mogą przeprowadzić kontrolę u nierzetelnego przedsiębiorcy lub próbować doprowadzić do polubownego rozwiązania sporu prowadząc mediację lub koncyliację.

Post Navigation