Vectra nie wykonała w pełni warunku nałożonego przez UOKiK przy zakupie spółki Multimedia Polska. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wszczął postępowanie w sprawie nałożenia kary finansowej na spółkę.

Sprawa dotyczy decyzji z początku stycznia 2020 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zgodził się na transakcję pomiędzy operatorami telewizji  kablowej i dostawcami internetu. Vectra mogła przejąć spółkę Multimedia Polska, jednak musiała spełnić warunek określony w decyzji. Dotyczył on łącznie 21 miejscowości i składał się  z dwóch części. Pierwsza miała charakter strukturalny, czyli polegała na sprzedaży sieci w ośmiu miastach. W pozostałych 13 miejscowościach Vectra musiała umożliwić klientom zmianę operatora bez ponoszenia kosztów.

– Z informacji, które posiadamy, wynika, że Vectra dotychczas nie wykonała w pełni  nałożonego warunku strukturalnego. Sprzedała sieć jedynie w trzech miastach. W pięciu pozostałych – wbrew wydanej decyzji – warunek nie został wykonany, co rodzi ryzyko ograniczenia konkurencji. Dlatego wszcząłem postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Vectra wypełniła warunek dotyczący zmiany operatora przez abonentów, a także sprzedała sieć w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pruszczu Gdańskim i Pogórzu. Natomiast nie sprzedała dotychczas sieci w Kwidzynie, Łowiczu,  Ostródzie, Olsztynie i Stargardzie.

 

Kara może wynieść do 10 tys. euro za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji warunkowej. Prezes Urzędu może także uchylić decyzję warunkową, jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają nałożonych warunków.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation