Ochrona konkurencji, wspieranie jej rozwoju z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku. Łatwiejsze zgłoszenie podejrzenia praktyk ograniczających konkurencję dla anonimowych sygnalistów i w ramach programu łagodzenia kar. To tylko niektóre priorytety Prezesa UOKiK. Przypominamy o nich przy okazji Światowego Dnia Konkurencji.

– Ochrona konkurencji jest szczególnie istotna w obecnych, trudnych ekonomicznie czasach, które mogą stwarzać pokusę dla przedsiębiorców do zmów ze swoimi konkurentami lub kontrahentami, a dla rynkowych potentatów – do działań na niekorzyść swoich mniejszych partnerów handlowych. Dlatego wdrażamy rozwiązania usprawniające realizację naszych zadań aby zapobiegać tego typu praktykom i sprawnie eliminować je z rynku – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Skuteczniejsze pozyskiwanie informacji

Jednym z priorytetów Prezesa Urzędu jest skuteczniejsze pozyskiwanie informacji o niedozwolonych praktykach. Szczególnie w ramach programu dla anonimowych sygnalistów. Od 2020 r., czyli uruchomienia specjalnej platformy ułatwiającej poinformowanie UOKiK o niedozwolonych działaniach, otrzymaliśmy prawie 2,5 tysiąca sygnałów, z czego tylko w tym roku – ponad tysiąc. Przypominamy, że zastosowany przez nas system gwarantuje zgłaszającym pełną anonimowość, również wobec Urzędu.

– Sygnały, które otrzymujemy, są podstawą eliminacji nieuczciwych praktyk z rynku, za każdy z nich bardzo dziękujemy. Szczególnie cenne są sygnały pochodzące od obecnych lub byłych pracowników firm uczestniczących w nielegalnych ustaleniach. Zachęcamy do dzielenia się z nami tego typu informacjami, w tym anonimowo. Pomocne mogą być dokumenty, maile czy wiadomości potwierdzające nielegalne ustalenia pomiędzy podmiotami – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Istotne jest również rozwijanie programu łagodzenia kar leniency.  Daje on przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej.

Strona poświęcona ochronie konkurencji

Usprawnieniu procesu pozyskiwania informacji przez UOKiK służyło ulepszenie strony internetowej https://konkurencja.uokik.gov.pl/. Dzięki nowej odsłonie strony osoby zainteresowane kontaktem z Urzędem bez problemu znajdą informacje, w jaki sposób poinformować o praktykach ograniczających konkurencję lub złożyć wniosek leniency. Dzięki prostemu opisowi niedozwolonych działań  potencjalni sygnaliści mogą w łatwy sposób dowiedzieć się, czy posiadana przez nich wiedza może okazać się przydatna dla UOKiK. Wystarczy jedno klikniecie i sygnalista zostanie przeniesiony do formularza z pytaniami, które pomogą mu w zgłoszeniu niedozwolonych praktyk.

Dialog z uczestnikami rynku

Urząd stawia również na dialog z przedsiębiorcami oraz reprezentującymi ich prawnikami. Niedawno w UOKiK gościli przedstawiciele kancelarii prawnych, planowane są kolejne tego typu spotkania. Ponadto tylko w ostatnich tygodniach, w związku z prowadzonymi postępowaniami Prezes UOKiK spotkał się przedstawicielami banków, telekomów, a także z branżowym związkiem skupiającym sprzedawców węgla. Otwartość nie oznacza pobłażania w przypadku praktyk, które naruszają przepisy, ale służy wspólnemu wypracowaniu praktyk służących rynkowi i konsumentom.

 W obecnej, tak nieprzewidywalnej zmianie realiów gospodarczych i warunków makroekonomicznych rola urzędów antymonopolowych jest szczególnie istotna. Nasze cele pozostają niezmienne i warto przypomnieć je przy okazji Światowego Dnia Konkurencji. Chronimy konkurencję, wspieramy jej rozwój, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Światowy Dzień Konkurencji organizowany jest 5 grudnia (od 2010 roku) przez pozarządową organizację Consumer Unity & Trust Society (CUTS International) oraz Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD).

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation