4 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Olsztyn, Szczecin, Poznań, Wrocław) sprawdziło czy zabawki oferowane na rynku polskim spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1816, dalej: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów) i są bezpieczne dla dzieci, w tym poprzez badania właściwości mechanicznych i fizycznych w laboratorium UOKiK.

Wszystkie zabawki importowane pochodziły z Chin (27 skontrolowanych). Aż 23 z nich zostało zakwestionowanych (13 piłek jo-jo oraz 10 zabawek
„rosnących”). Skontrolowano także 5 zabawek pochodzących z Holandii, z czego 3 zostały zakwestionowane. W przypadku jednej z piłek jo-jo nie udało się ustalić kraju pochodzenia.

Pobierz RAPORT – piłki jo-jo i zabawki rozszerzające się (pdf)

Post Navigation