W I kwartale 2020 r. została przeprowadzona przez pięć wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej działających na terenach województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego ogólnokrajowa kontrola, której celem była ocena bezpieczeństwa wolnostojących szufladowych komód mieszkaniowych.

Meble sprawdzano pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów , z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normie PN-EN 14749:2016-04 Meble. Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne płyty robocze. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Była to pozaplanowa kontrola interwencyjna zainicjowana przez Prezesa UOKiK w związku z informacją ujawnioną w mediach o wypadkach śmiertelnych z udziałem dzieci spowodowanych użytkowaniem komody szufladowej.

Ogółem skontrolowano 58 partii produktów, z czego ze względu na nieprawidłowości wyłącznie w oznakowaniu zakwestionowano 17 z nich, co stanowi 29,31 proc. wszystkich zbadanych. Żaden z produktów nie został zakwestionowany z uwagi na nieprawidłowości w konstrukcji.

Najwięcej uchybień dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania (70,59 proc. ). W przypadku 35,29 proc. zakwestionowanych partii mebli stwierdzono niekompletne dane lub brak danych producenta, natomiast w jednym przypadku brakowało danych umożliwiających identyfikację produktu.Nieprawidłowości stwierdzono u 7 przedsiębiorców, tj. w 35,00 proc. skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Wszyscy kontrolowani dokonali poprawy oznakowania w ramach dobrowolnych działań naprawczych jeszcze w toku prowadzonych kontroli.
W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 9 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.
W związku z tym, że ujawnione nieprawidłowości dotyczyły jedynie kwestii oznakowania i zostały skorygowane w ramach dobrowolnych działań naprawczych, nie było konieczności przekazywania akt spraw do Prezesa UOKiK.
Reasumując, w wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono uchybienia w blisko w 1/3 zbadanych partii komód mieszkaniowych z szufladami (29,31 proc.). Związane były one jedynie z kwestiami oznakowania, nie stwierdzono produktów wadliwych konstrukcyjnie. W zdecydowanej większości ujawnione nieprawidłowości dotyczyły niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania.

 

PORADY DLA KONSUMENTÓW

Należy pamiętać, że komody, szczególnie z szufladami, mogą spowodować poważne obrażenia, szczególnie u mniejszych dzieci z uwagi na ich wzrost. Jest to możliwe np. wtedy, gdy ciekawski dwulatek podczas zabawy, wyciągnie górną szufladę mebla i zawiesi się na niej lub wysunie naraz kilka szuflad w źle wyważonym meblu. Pod wpływem zmiany środka ciężkości komoda przewróci się i przygniecie dziecko. Innym zagrożeniem, także dla dorosłego jest sytuacja, gdy niewłaściwie zabezpieczona szuflada po wysunięciu osunie się w dół i spowoduje uszkodzenie ciała, np. nóg użytkownika.

Sprawdzić podczas zakupu, czy:
• mebel jest stabilny, nie odchyla się w pionie, jego konstrukcja nie jest chwiejna,
• powierzchnie korpusu i szuflad nie posiadają ostrych krawędzi, zadziorów oraz drzazg,
• prowadnice szuflad są zabezpieczone poprzez stałe połączenie z prowadnicami na korpusach, szuflady w prowadnicach przemieszczają się bez zacięć,
• szuflady posiadają ograniczniki wysunięcia zabezpieczające przed ich wysunięciem, a jeśli nie, to czy widnieje informacja o potencjalnym ryzyku związanym z wyciąganiem szuflady z mebla;
• dołączone instrukcje montażu i prawidłowego użytkowania są w języku polskim oraz są podane dane producenta lub sprzedawcy.

Pamiętaj również:
• przed montażem zapoznaj się wnikliwie z zapisami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi i nie wyrzucaj jej,
• upewnij się, że są wskazane dane eksploatacyjne, tj. waga mebla, jego wymiary, a szczególnie wymagane maksymalne obciążenie,
• jeżeli producent załączył do komody element do umocowania jej do ściany, koniecznie go zastosuj w celu uniknięcia przewrócenia się komody – samo wypełnienie mebla może nie gwarantować jego stabilności, szczególnie przy dużej ilości szuflad,
• postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, w przeciwnym razie może pojawić się niebezpieczeństwo, że instalacja będzie nieprawidłowa,
• w przypadku mebli do samodzielnego montażu upewnij się, czy w instrukcji jest wskazana lista wymaganych elementów wchodzących w skład mebla oraz narzędzi niezbędnych do jego złożenia.

Do pobrania: Raport – Kontrola wolnostojących komód szufladowych (PDF)

Post Navigation